Hem

Kennel Nalgards


I vår planerar vi för två kullar en med strävhåriga och en med slätthåriga kromisar. Intresserad?

fyll i kontaktformuläret. Nytt rekord 15092 unika besökar i år till och med den 15/9!


Aktuella valpbilder hittar du under more " Aktuella valpbilder" eller klicka  på texten-


Intresserad av att annonsera här? Skriv till oss på :

info@kromfohrlander.nu


Rasens historia

Rasen skapades i området Krom Fohr i Siegenområdet, Westfahlen i Tyskland efter 2:a världskriget. Läs mer nedan.

120 SEK i rabatt på  webbhotell, från 20 kronor/månad

Våra hundar

Nalgards o Vidlunds kennel är en familjekennel som finns och drivs i natursköna Hälleviksstrand på Orust.


Intresserad av att annonsera här? Skriv till oss på :

info@kromfohrlander.nu


Nyheter

Vill du se när vi planerar valpar?

Kanske se våra hundar leka?

Våra  7 härliga kompisar, bilden är tagen i Juni 2019

En härlig film som tagits av kennel Blacksmith

Anders tycker till.........

Anders Vidlund  59 år, Har haft kennel sedan tidigt 80-tal. 

Uppfödning av bland annat Norfolktrerrier, Dalmatiener, Whippet och nu Kromfohrländer.


Tidigare bloggar finns att läsa under rubriken BLOGG...


Då ar vi hunnit till mitten av sommaren, Vädret här ute på Orust och Hälleviksstrand har varit en blandad kompott,  Men de senaste två veckorna har vi fått en del sol. Idag tänkte jag ta upp detta med avel. Något som du som hundägare kanske inte reflekterar så mycket över.  Det är väl i stort sett bara då du står där och söker valp som dun kanske reflekterar över kenneln och deras verksamhet.


De flesta kennlar är otroligt seriösa och drivs av duktiga och hängivna hundmänniskor. Men tyvärr finns det alltid motsatsen, som tur var så är de inte så många. En sak som du ska vara uppmärksam på är inavel. OCk vad är då det?


Så här skriver Svenska Kennel klubben....


"En definition av begreppet inavel brukar vara att man avlar inåt, det vill säga att man parar individer som är släkt och där avkomman får en inavelsgrad som är högre än den hos populationen i genomsnitt. Att para hundar som är nära släkt med varandra är ett sätt att få större jämnhet och likhet mellan individerna i en hundras. Många raser har funnit sin form och blivit enhetliga som en följd av att uppfödarna bedrivit inavel i olika hög grad.

Med tiden har vi fått lära oss att tänka om. Genetiker jobbar med sannolikheter, och visst kan det gå bra också med en inavelsparning, men man ska ha klart för sig att inavel handlar om ett mycket högre risktagande som i slutändan kan drabba hundarnas hälsa och i ett längre perspektiv är negativt för rasens utveckling.

Risker med inavel

Parning mellan besläktade individer ökar inte bara risken för att recessiva defektanlag ska dubbleras. Åtskilliga studier visar att inavel också har en negativ inverkan på egenskaper som är förknippade med reproduktion och överlevnad, så kallade fitnessegenskaper. Det begrepp som används för att beskriva denna påverkan är inavelsdepression. Något som bland annat kan ta sig uttryck i minskad fruktsamhet hos föräldradjuren eller försämrad tillväxt och livskraft hos avkomman.

Sett till en hundras som helhet är en konsekvens av att vissa genvarianter dubbleras och blir vanligare i populationen, att andra i sin tur blir ovanliga eller rentav går förlorade. Inavel reducerar på det här sättet den genetiska variationen i rasen och undergräver möjligheterna till en långsiktigt hållbar utveckling"


Det här var en lång text men otroligt viktig, det finns de som gärna pratar och

tyvärr kan konkurransen mellan kennlar skapa en osunt klimat där rykten sprids.

Som på alla marknader finns det osunda individer som försöker skaffa sig bättre konkurrens position.


Men vad gör du som valpköpare för att undvika att köpa en valp som har för stor 

inavelsgrad, och vad är det?


Skk skriver och har följande regler.....


Vad är inavelsgrad?

"Parning av besläktade individer ger upphov till inavel. Inavelsgraden definieras som den andel av en individs gener där båda allelerna är identiska genom arv. En individ med en inavelsgrad på 6,25 procent är homozygot i 6,25 procent av generna. Uttryckt på ett annat sätt är sannolikheten för att genvarianterna i ett enskilt locus ska vara dubblerade 6,25 procent. Sannolikheten för en dubblering av alleler ökar alltså ju mer besläktade de parade individerna är. Hundar som förekommer i båda föräldradjurens härstamningar, det vill säga är gemensamma för de båda avelsdjuren, är de hundar som bidrar till en avkommas inavelsgrad.

SKKs rekommendationer avseende inavel

Mot bakgrund av de hälsorisker en hög inavelsgrad medför och med hänsyn till rasens långsiktiga utveckling bör parning mellan närbesläktade individer undvikas. Ett riktmärke är att aldrig para hundar som är närmare släkt än motsvarande kusiner. En sådan parning ger en inavelsgrad hos avkomman på 6,25 procent. Detta ska ses som en övre gräns och är inte en önskvärd procentsats. Om majoriteten av parningar ligger på denna nivå kommer inavelsökningen i rasen som helhet att bli för hög. Parning mellan förälder och avkomma samt mellan helsyskon är aldrig försvarbart och dessutom ett brott mot SKKs grundregler."


Du kan alltid kräva av kenneln att få reda på föräldrarnas inavelsgrad vid intresse för valp.

Sedan vid sidan av detta så besök kenneln, se vilken miljö hundarna lever i, hur de vuxan har det och om glädjen finns.


För vår del rekommendrar vi  kennlarna på 

https://kromfohrlander.weebly.com/

De drivs av duktiga och seriösa hundmänniskor.


Så tar vi en paus i solen tycker jag, njut alla kromisvänner....


Anders
Tjorven och Habbe  sensommar 2019

19 januari 2018 , lek i snön med kompisarna

Copyright @ All rights reserved

Kennel Nalgards

 

Familjekennel belägen på Västkusten.

Vi bedriver kenneln i en familje miljö vilket betyder att våra hundar lever och sover hos oss. Vi är väldigt måna om att våra valpar kommer till rätt hem och vi följer strikt SKK´s regler för parning, uppfödning och försäljning. Se gärna SKK´s länk ovan genom att trycka på SKK märket självklart. Eller gå

in på:  https://www.skk.se/sjalvklart

Kontaktuppgifter

 

Kennel Nalgards

Lena o Anders Vidlund

Röd 140, 474 94 Hälleviksstrand

Mobil till Lena  (046)  0706 97 57 09 

Mobil till Anders (046) 0707 68 12 67

info@kromfohrlander.nu

www.kromfohrlander.nu